Међународна мрежа АФС, којој припада Интеркултура, организација је која почива на мрежи волонтера, која у овом тренутку броји преко 40.000 људи у више од 50 земаља. Волонтери организације на различите начине пружају подршку учесницима програма размене.

Шта раде волонтери Интеркултуре?

Активности и догађаји које реализују волонтери Интеркултуре су:
  • примање страних ученика и тражење породица домаћина за стране ученике на размени
  • семинари за ученике на размени (ученике који иду из Србије у иностранство, као и стране ученике у Србији)
  • радионице на тему интеркултуралности у школама
  • селекције ученика за програм размене
  • промоције програма размене
  • међународни кампови, семинари, конференције на тему интеркултуралног дијалога
  • пружање подршке и помоћи учесницима програма међународне размене ученика
  • израда брошура о програмима размене средњошколаца
  • писање пројеката за донације
  • тражење спонзора за стипендирање ученика

Где све има волонтера Интеркултуре?

Волонтера Интеркултуре има у различитим градовима у Србији. Они у својим локалним срединама спроводе активности у вези са међународним разменама ученика, и учествују у активностима на националном и међународном нивоу.

Ко су волонтери Интеркултуре?

Волонтери су људи различитих доби и занимања, које интересује сусрет са другим културама, земљама, народима и језицима. Међу волонтерима има много бивших учесника размене, студената, професора који раде у средњим школама, и других који желе да допринесу реализацији образовних програма међународне размене.

Шта волонтери добијају од организације?

Сем прилике да стекну вештине и искуства кроз практичан рад, волонтери добијају и формалну обуку, како у земљи, тако и у иностранству. Волонтери Интеркултуре често добијају прилику да путују, учествују у међународним пројектима, и на многим семинарима и конференцијама широм света, које организује Европска федерација за интеркултурално учење, као и међународна мрежа AFS Intercultural Programs.


Да ли волонтери Интеркултуре имају радно време?

Волонтери немају одређено радно време, већ се ангажују на пројектима и задацима, у зависности од области којом се баве.

Како постати волонтер Интеркултуре?

Особа која жели да волонтира за Интеркултуру треба да се региструје путем овог линка. Након тога ће бити позвана на обуку за нове волонтере и бити укључена у рад организације.

Чланарина

Ако желите да будете члан Интеркултуре, молимо вас да попуните и потпишете приступницу (део у заглављу попуњавамо ми). За малолетне, потписану сагласност родитеља неопходно је оверити у општини. Такође вас молимо да извршите уплату чланарине на рачун Интеркултуре, према следећем моделу:
уплатилац: ваше име, презиме и адреса
сврха уплате: чланарина за текућу годину.
прималац: Интеркултура, Ломина 26, Београд
износ: 1.000,00 дин
рачун примаоца: 205-147820-15
Потписану приступницу и копију уплатнице скенирајте и пошаљите мејлом на адресу ivana.pavlovic@afs.org, а затим поштом на адресу: Интеркултура, Ломина 26, 11000 Београд.