Сарадња са Министарством спољних послова и Министарством просвете

Интеркултура ужива подршку Министарства спољних послова која је озваничена посебним документом министра почетком 2009. године. Министарство просвете је у јулу 2010. године препознало важност интеркултурних међународних размена и захваљујући тој подршци првих шест ученика је дошло на годишњу размену у Србију. Сматрамо да је у данашње време неопходно да интеркултурно образовање добије своје место у нашим школама и спремни смо да га развијамо заједно са министарствима. Међу члановима Интеркултуре је велики број п

рофесора са дугим искуством, као и културних посленика, који имају знања и компетенције да овај посао квалитетно раде.

Пријатељи Интеркултурe