Корисни извори о интеркултуралном учењу


На српском језику:


Приручник/збирка активности о глобалном образовању:
http://www.afs.org.rs/documents/site_42/category_98/Aktivnosti_o_globalnom_obrazovanju.doc

Приручник Савета Европе за обуке из области Интеркултуралнох учења, на српском језику:
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/4/Tkit_4_SER


На енглеском језику:


Часопис 'Intercultural Link' онлајн издање, на енглеском језику:
http://www.afs.org/news-and-events/afs-publications/icl-newsletters/

Унескове смернице за интеркултурално образовање:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf

Институт за истраживање интеркултуралног развоја (чланци и клипови на енглеском језику):
http://www.idrinstitute.org/page.asp?menu1=4

АФС блог о интеркултуралном учењу:
http://www.afs.org/blog/icl/

Видео списатељице Chimamanda Adichi:
http://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg