Ивана Газикаловић-Павловић
Председница Интеркултуре
Мејл: ivana.pavlovic@afs.org
Тел: +38165 98 44 700

Дуња Живановић
Коорднатор за примање ученика
Мејл: dunja.zivanovic@afs.org
Тел: +38165 98 44 702

Александра Радић
Координатор за слање ученика
Мејл: aleksandra.radic@afs.org
Тел: +38165 98 44 701

Ломина 26
11000 Београд
Србија
info.interkultura@afs.org

Пријавите се за Интеркултурине новости:

Интеркултурине новости вам сваког месеца доносе извештаје са наших активности и најаве будућих дешавања.