Од породице домаћина очекује се да ученика који дође на размену прихвати као члана породице, не као госта. Потребно је да породица ученику обезбеди кревет и исхрану и да га укључи у све своје свакодневне активности. Није потребно да обезбеђује било какве посебне услове. Сви услови које родитељи омогућавају својој деци треба да има и ученик који, не заборавите, није гост већ привремени члан Ваше породице. Страни ученици долазе на размену да би упознали нашу земљу, начин живота, културу и језик.

Породице треба да им помогну да што пре савладају језик, како би могли што лакше да учествују у свим активностима. Ученик ће похађати најближу средњу школу и слушати часове на српском. Из искуства десетине хиљада ученика који су били преко АФС-а на размени у различитим земљама преносимо вам да они почињу да разумеју језик којим су окружени после највише три месеца а после шест месеци нормално разговарају. Није обавезно да чланови породице познају неки светски језик, управо је циљ да ученик који дође у вашу породицу упозна српски језик и културу што више, а то ће управо постићи комуникацијом на српском језику.

Породице домаћини не добијају никакву новчану надокнаду за боравак страних ученика. Оне их примају зато што желе да стекну пријатеље из иностранства, да науче нешто о њиховим земљама и културама и да истовремено њима приближе нашу културу, језик и обичаје.

Ученици који учествују у програму размене имају између 15 и 18 година. Пре почетка програма пролазе детаљан програм селекције и припреме за боравак на програму интеркултуралне размене.