Интеркултура и АФС поклањају велику пажњу раду са сваким кандидатом и сваком породицом. Зато имају разгранату мрежу волонтера који се труде да искуство сваког ученика и сваке породице буде заиста јединствено. Породицама које се одлуче да угосте стране ученике Интеркултура ће на располагање ставити своје волонтере, који ће им пружати подршку у свим фазама програма.

За све породице домаћинe пре почетка програма организује се припремни састанак како би се што боље обавестиле и припремиле за програм интеркултуралног учења. Свака породица домаћин добија своју контакт особу, волонтера Интеркултуре, кога може контактирати у било ком тренутку.

Сви медицински трошкови ученика покривени су полисом здравственог осигурања коју обезбеђује АФС. Ученици сами сносе трошкове одеће, а џепарац им омогућују њихови родитељи.