Шта је Интеркултура?

Интеркултура  је невладино непрофитно удружење, које има за циљ развој неформалних  облика образовања по европским стандардима  кроз промовисање интеркултуралног дијалога, толеранције и глобалног разумевања, као и могућности различитих облика учења кроз искуство. Један од њих је и давање прилике младима да проведу школску годину или краћи период у некој страној земљи, боравећи у породици, похађајући школу и учествујући у животу локалне заједнице. Интеркултура своје циљеве спроводи кроз предавања, семинаре, обуку и размену волонтера.

АФС Интеркултурални програми je најстарија и највећа међународна, невладина, непрофитна волонтерска организација, која пружа могућности интеркултуралног учења са циљем да се помогне људима да развију знања, вештине и разумевање који су неопходни за стварање праведнијег и мирнијег света. Приближно 11.000 младих из преко 50 земаља света сваке године учествује у АФС програмима размене. Учење језика, живот у другачијем културном окружењу, нова пријатељства и развој личности суштина су АФС програма размене. АФС организације европских земаља удружене су у Европску федерацију за интеркултурално учење (ЕФИЛ).