АФС организације свуда у свету чине чланови, односно волонтери, који раде на остварењу образовних циљева дефинисаних мисијом и статутом удружења. У свету постоји преко 40.000 активних АФС волонтера.

 

Више о Интеркултури

Шта раде волонтери Интеркултуре?

Волонтери се у складу са својим интересовањима и склоностима баве следећим активностима:

  • примају стране ученике на размени и траже породице домаћине за њих
  • пружају подршку и помоћ ученицима на размени и породицама домаћинима
  • промовишу програме размене у школама и локалним заједницама
  • врше селекцију кандидата за учешће у АФС програмима размене
  • организују семинаре за ученике на размени (ученике који иду из Србије у иностранство, као и стране ученике у Србији)
  • организују радионице на тему интеркултуралности у школама
  • организују локалне, националне и интернационалне догађаје (семинаре, конференције, размене)
  • пишу пројекте за обезбеђивање донација и траже спонзорства за активности и стипендирање ученика.

Како постати волонтер Интеркултуре?

STEP1

Контактирајте нас

Ступите у контакт са нама. Можете нам писати или позвати канцеларију Интеркултуре, или огранак организације у вашем месту.

STEP2_VOL

Обучите се

Интеркултура организује обуке за нове волонтере, како би их упознала с активностима организације и улогама и приликама које волонтери имају. Они који желе да се активирају, потписују приступницу, уплаћују годишњу чланарину и постају чланови удружења.

STEP3

Активирајте се

Будите активни у Интеркултури, на националном и локалном нивоу, у складу са својим интересовањима и улогом коју преузмете као волонтер.

STEP4_VOL

Развијајте се

Учествујте у бројним међународним активностима АФС-а, путујте, дружите се с људима с разних крајева света и даље се образујте кроз семинаре и размене волонтера.

Важна питања у вези с чланством и волонтирањем

Волонтери су људи различитих доби и занимања, које интересује сусрет са другим културама, земљама, народима и језицима. Међу волонтерима има много бивших учесника размене, студената, професора који раде у средњим школама, и других који желе да допринесу реализацији образовних програма међународне размене.