ОБРАЗОВНИ ЦИЉЕВИ ИНТЕРКУЛТУРИНИХ / АФС ПРОГРАМА РАЗМЕНЕ

Док одлучују куда ће отићи на размену, средњошколци обично маштају о некој егзотичној земљи, путовањима, лудом проводу или великој љубави која ће им се тамо догодити. Ако помисле да ће на размени нешто научити, обично помисле да је то језик земље у коју одлазе, можда неки нови плес, или спорт којим се раније нису бавили. Кад ишчитају информације на Интеркултурином сајту и сајтовима других АФС организација, почну да препознају речи и фразе као што су: култура, неформално образовање, интеркултурно учење, глобална питања, вештине потребне за живот у савременом свету, али им није сасвим јасно какве везе ове речи имају са оним за шта се они спремају. Ретко ко је стварно свестан да размена није распуст, летовање, провод.

Интеркултура је образовна организација, али, премда програм размене за средњошколце подразумевa редовно похађања школе, школско учење није основни циљ овог програма. Живећи у новој средини, уз стални надзор и помоћ искусних АФС волонтера, ученик упознаје културу земље домаћина и учи о њој. На тај начин он развија сопствене културне компетенције и гради солидну основу за будућност – било за потребе студија, рада или једноставно као одговорни грађанин у савременом глобализованом свету.

Четири су основна циља Интеркултуриних / АФС програма размене:

1. Личне вредности и вештине:
На основу сопственог искуства током програма размене, ученици уче како да тешке ситуације претворе у могућности за развој личности. У прилици су да преиспитају свој систем вредности, напрегну сопствене способности и да вежбају нове животне вештине, док истовремено постају свесни раније скривених аспеката сопствене личности.

2. Грађење међуљудских односа:
Учесници АФС програма у потпуности се укључују у свакодневни живот и рад са великим бројем људи у новој средини, што касније у животу могу применити у многобројним ситуацијамa.

3. (Интер)културно знање и осетљивост:
АФС искуство размене продубљује увид у сопствену културу, као и познавање културе домаћина – и врлина и мана – из перспективе посматрача.

4. Свест о глобалним питањима:
Учесници АФС програма постају способни да разумеју ставове својих домаћина о овим питањима и да увиде да делотворна решења морају бити не само хронолошки изводљива него и у складу са дотичном културом. Да би ученицима пружио успешно искуство, АФС је развио систем подршке помоћу којег обучени волонтери воде ученика и породицу-домаћина кроз сваки корак програма.У овом процесу, ученик усваја начине интеркултурне комуникације и добија прилику да примени стечена знања током програма размене. Док се пред њим отварају нове могућности учења, волонтери га подстичу да размишља о свом искуству. Овај приступ га охрабрује да се развија као личност и пружа му знања и искуства која су му потребна да би постао одговорни члан глобалне заједнице.