Одржан је редовни годишњи састанак волонтера Интеркултуре, коме су присуствовали активни чланови и представници локалних огранака организације. Том приликом су поднети извештаји о активностима у претходној години и направљени планови за наредни период. Састанак је одржан у Београду је у КЦ Дом породице Павловић 29. октобра.