Интеркултурално учење кроз програме мобилности ученика: улога наставника у међународним разменама средњошколаца

Интеркултура у сарадњи са Европском федерацијом за интеркултурално учење и међународном мрежом АФС интеркултурални програми позива професоре и сараднике у настави средњих школа који желе да се укључе у образовне програме међународне размене ученика да се пријаве за семинар Интеркултурално учење кроз програме мобилности ученика. Семинар ће одговорити на питања:

 • Шта је интеркултурално учење?
 • Како се интеркултурално учење одвија кроз програме међународне размене ученика?
 • Које могућности у Србији постоје за међународну мобилност ученика и наставника средњих школа?
 • Како се наставници могу укључити у програме краткорочних и дугорочних међународних размена и развијати ове активности у својим школама?

Последњих година број младих који учествују у програмима међународне мобилности у образовању у свету се драстично повећао, јер је препознато да је директно искуство сусрета са другим народима, културама и језицима најефикаснији начин да млади постану грађани света. Средње школе прилагођавају се овим све израженијим потребама у образовању и преузимају све већу улогу у овом процесу, проширујући спектар својих међународних активности.

У Србији такође постоје могућности да средње школе реализују програме интеркултуралног образовања за своје ученике, како кроз краткорочне, тако и дугорочне међународне размене. Интеркултура у сарадњи са школама у Србији реализује програме међународне размене ученика са циљем да пружи прилику што већем броју ученика и професора да учествују у међународним разменама.

Више о сарадњи Интеркултуре са школама

P1060344

Циљеви семинара

 • Разумевање основних идеја и принципа интеркултуралног учења и мобилности младих
 • Усвајање знања и вештина потребних за спровођење програма интеркултуралног учења
 • Упознавање са конкретним активностима у вези са интеркултуралним учењем
 • Упознавање учесника са различитим могућностима програмима међународне размене за средњошколце и израда плана акције
 • Оснаживање професора да се активирају у програмима међународне размене на локалном нивоу у различитим срединама у Србији
IMG_2309

Профил учесника

 • Професор или сарадник у настави у средњој школи
 • Заинтересован за практичне и теоријске аспекте интеркултуралног учења
 • Спреман да активно учествује у целом програму и све време трајања семинара
 • Жели да примени стечена знања у свом раду са ученицима
 • Заинтересован да учествује у организацији програма међународне размене ученика
 • Пожељно је да има искуства у програмима интеркултуралног образовања

Пријава за учешће на семинару

Заинтересовани професори треба да попуне пријаву и да је пошаљу електронском поштом на адресу [email protected]. Пријаве морају да стигну у Интеркултуру до 14. октобра. Број места је ограничен.

Интеркултура ће направити селекцију приспелих пријава и мејлом обавестити професоре да ли су изабрани да учествују у семинару. Главни критеријум селекције биће мотивација за учешће изложена у пријави. Касне пријаве неће се разматрати.

Преузмите пријавни формулар
Support seminar

Време, место и начин рада

Семинар ће се одржати у Хотелу „Н“ у Београду 20-22. октобра 2017. Потребно је да учесници стигну у петак, 20. октобра до 16.30 часова. Одлазак је у недељу, 22. октобра од 15 часова.

Мањи део семинара намењен је предавању, а већи интерактивном раду у групама. Учесници морају бити спремни да активно учествују у свим сегментима семинара, од почетка до краја.

Трошкове учешћа на семинару, смештаја, и исхране сноси Интеркултура, а трошкове превоза школе или сами учесници.