До сада су сви ученици из Србије који су ишли на програм АФС размене успешно нострификовали школска документа која су донели из иностранства, на основу чега им је призната та школска година.

 

Ученици током размене школама које похађају треба да нагласе да им је признавање школске године важно и затраже издавање потврде или сведочанства о похађању наставе, са оценама или описним коментарима професора. Ту потврду неопходно је да у земљи у којој су овере апостилом, који обезбеђује међународну валидност документа. Њиме надлежна институција једне земље (најчешће је то суд) потврђује да установа која је издала документ (у овом случају школа) заиста постоји и да је регистрована у тој земљи.

По повратку у Србију, тај документ се даје овлашћеном судском тумачу на превод и преведен се предаје заједно са захтевом за ностриификацију у једну од две установе:

Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Србије

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 

Надлежна институција доноси одлуку о признавању године и прописује да ли је потребно да ученик полаже разредни испит из неког предмета који није похађао током програма размене, а који је важан за његов образовни профил. Школа потом у договору са учеником одређује датуме и динамику полагања разредног испита из прописаног предмета.

Већина факултета у Србији у септембарском уписном року остави одређени број места на буџету за ученике који су завршни разред завршили у иностранству, те ученици који на размену иду у четвртом разреду могу уписати факултет и непосредно након повратка са програма размене. Неопходно је да ученици провере да ли факултет који желе да упишу има септембарски рок и који су услови за конкурисање.