Интеркултура и АФС се труде да омогуће свима који су заинтересовани за размену да учествују у нашим програмима, без обзира на њихову финансијску ситуацију. Зато сарађујемо са донаторима који додељују пуне или делимичне стипендије ученицима.

Пријављивање за све стипендије завршено је 1. децембра 2016.

Стипендија за годишњи програм размене у Италији

italy

Интеркултура, у сарадњи са Интеркултуром Италија и банком Интезом, расписује конкурс за две стипендије за годишњи програм размене ученика средњих школа у Италији у школској 2017/18. години за ученике чији родитељи су запослени у банци Интези. Стипендија у потпуности покрива трошкове учешћа у програму размене, авионску карту и међународно здравствено осигурање.

  • држављанин Републике Србије, који има пребивалиште у Србији и похађа школу у Србији
  • рођен између 01.12.1999. и 01.06.2002.
  • редован ученик средње школе
  • минимум врло добар успех у последње две школске године
  • активан у школи и ваншколским активностима
  • да је један родитељ запослен у Банци Интези

Стипендија за годишњи програм размене у Португалији

lisbon

Интеркултура расписује конкурс за једну стипендију за годишњи програм размене ученика средњих школа у Португалији у школској 2017-2018. у износу од 2200 евра. Пуна цена програма износи 5650 евра и у потпуности покрива трошкове учешћа у програму размене, авионску карту и међународно здравствено осигурање. Ученик плаћа разлику до пуне цене програма. Детаљне информације о програму доступне су на: http://www.afs.org.rs/hs-programs/display-program/.

Право да конкуришу имају ученици који су:
• држављани Републике Србије, који имају пребивалиште у Србији и похађају школу у Србији
• рођени између 03.08.1999. и 02.09.2002.
• редовни ученици средње школе
• у школи постигли минимум врло добар успех у последње две школске године
• активни у школи и ваншколским активностима

Како прикупити средства за размену?

Наши чланови волонтери направили су мали приручник – водич, који пружа полазну тачку, идеје, инспирацију и нека упутства како да покушате да сами прикупите средства за одлазак на размену. У приручнику су дати различити начини прикупљања средстава, како се обратити некоме за помоћ у финансирању размене, као и досадашњи примери. Надамо се да ће вам овај приручник помоћи!

Преузми приручник