Интеркултура и АФС се труде да омогуће свима који су заинтересовани за размену да учествују у нашим програмима, без обзира на њихову финансијску ситуацију. Зато сарађујемо са донаторима који додељују пуне или делимичне стипендије ученицима.

Информације о стипендијама за школску 2018/19. биће објављене у току јесени. Прошле године стипендије су подељене: за Италију (две пуне стипендије за годишњи програм које додељује Банка Интеза, две пуне стипендије за тромесечни програм које додељује Министарство просвете у Италији) и једна делимична стипендија за Португалију.


Стипендија за годишњи програм размене у Италији 2017/18.

italy

Интеркултура, у сарадњи са Интеркултуром Италија и банком Интезом, расписује конкурс за две стипендије за годишњи програм размене ученика средњих школа у Италији у школској 2017/18. години за ученике чији родитељи су запослени у банци Интези. Стипендија у потпуности покрива трошкове учешћа у програму размене, авионску карту и међународно здравствено осигурање.

  • држављанин Републике Србије, који има пребивалиште у Србији и похађа школу у Србији
  • рођен између 01.12.1999. и 01.06.2002.
  • редован ученик средње школе
  • минимум врло добар успех у последње две школске године
  • активан у школи и ваншколским активностима
  • да је један родитељ запослен у Банци Интези

Стипендија за годишњи програм размене у Португалији 2017/18.

lisbon

Интеркултура расписује конкурс за једну стипендију за годишњи програм размене ученика средњих школа у Португалији у школској 2017-2018. у износу од 2200 евра. Пуна цена програма износи 5650 евра и у потпуности покрива трошкове учешћа у програму размене, авионску карту и међународно здравствено осигурање. Ученик плаћа разлику до пуне цене програма. Детаљне информације о програму доступне су на: http://www.afs.org.rs/hs-programs/display-program/.

Право да конкуришу имају ученици који су:
• држављани Републике Србије, који имају пребивалиште у Србији и похађају школу у Србији
• рођени између 03.08.1999. и 02.09.2002.
• редовни ученици средње школе
• у школи постигли минимум врло добар успех у последње две школске године
• активни у школи и ваншколским активностима

Како прикупити средства за размену?

Наши чланови волонтери направили су мали приручник – водич, који пружа полазну тачку, идеје, инспирацију и нека упутства како да покушате да сами прикупите средства за одлазак на размену. У приручнику су дати различити начини прикупљања средстава, како се обратити некоме за помоћ у финансирању размене, као и досадашњи примери. Надамо се да ће вам овај приручник помоћи!

Преузми приручник