Интеркултура у сарадњи са Европском федерацијом за интеркултурално учење и међународном мрежом АФС интеркултурални програми позива професоре и сараднике у настави средњих школа који желе да се укључе у образовне програме међународне размене ученика да се пријаве за семинар Интеркултурално учење кроз програме мобилности ученика. Семинар ће одговорити на питања:

  • Шта је интеркултурално учење?
  • Како се интеркултурално учење одвија кроз програме међународне размене ученика?
  • Које могућности у Србији постоје за међународну мобилност ученика и наставника средњих школа?
  • Како се наставници могу укључити у програме краткорочних и дугорочних међународних размена и развијати ове активности у својим школама?

Сазнајте више о семинару и пријaвите се овде.

Последњих година број младих који учествују у програмима међународне мобилности у образовању у свету се драстично повећао, јер је препознато да је директно искуство сусрета са другим народима, културама и језицима најефикаснији начин да млади постану грађани света. Средње школе прилагођавају се овим све израженијим потребама у образовању и преузимају све већу улогу у овом процесу, проширујући спектар својих међународних активности.

У Србији такође постоје могућности да средње школе реализују програме интеркултуралног образовања за своје ученике, како кроз краткорочне, тако и дугорочне међународне размене. Интеркултура у сарадњи са школама у Србији реализује програме међународне размене ученика са циљем да пружи прилику што већем броју ученика и професора да учествују у међународним разменама.