16. и 17. септембра, одржана је обука за нове волонтере Интеркултуре у Београду. Обуци су присуствовале двадесет и четворо учесника из седам градова. Први дан обуке био је посвећен информисању учесника о АФС-у и Интеркултури, програмима размене, активностима за ову годину и појмовима у интеркултуралном учењу. Другог дана акценат је био на практичним активностима где су учесници добили прилику да претходно усвојено знање претворе у праксу.

Истовремено је одржана обука чланова који чине тим за подршку учесницима међународних размена. Учествовало је укупно 17 волонтера Интеркултуре из Врбаса, Ваљева, Чачка, Горњег Милановца, Шапца, Кикинде, Зајечара, Аранђеловца, Ћуприје и Београда.

Семинар се састојао од различитих радионица, а теме су биле: образовни циљеви и административни оквир АФС програма и конкретни видови подршке ученицима и породицама. Неки од учесника су већ ове године контакт особе страним ученицима у својим местима, те је циљ ове обуке био да им се пруже додатни ресурси и идеје за рад.