Стипендије за школску 2020/21. годину

Стипендије за годишњи програм размене за школску 2020/2021. годину

Интеркултура у сарадњи са светском мрежом АФС интеркултурални програми објављује конкурс за једну пуну стипендију за годишњи програм размене у Италији и пет делимичних стипендија за годишњи програм размене у следећим земљама: Аргентина, Португалија, Русија, Турска и Филипини. Ученик може конкурисати за више стипендија, односно земаља, наводећи редослед приоритета.

Делимичним стипендијама покривени су школски програм размене у једној од пет понуђених земаља (Аргентина, Португалија, Русија, Турска и Филипини). Програм траје једну школску годину и обухвата: селекцију и припрему кандидата пре одласка на програм размене, боравак у породици домаћину, семинарe током трајања програма размене, редовно похађање школе и разне активности са локалним волонтерима и учесницима програма из других земаља.

Стипендије Банка Интеза за годишњи боравак ученика у Италији за школску 2020/2021. годину

Интеркултура Србија у сарадњи са светском мрежом АФС интеркултурални програми објављује конкурс за две пуне стипендије за годишњи боравак средњошколаца у Италији, које додељује Банка Интеза. Стипендија је намењена деци запослених у Банци Интези. Ученици који буду изабрани на овом конкурсу боравиће у Италији као учесници АФС програма међународне размене ученика средњих школа. АФС је најстарија организација на свету која се бави програмима размене средњошколаца.

Стипендија покрива школски програм размене у Италији. Програм траје једну школску годину и обухвата: селекцију и припрему кандидата пре одласка на програм размене, боравак у италијанској породици домаћину, семинарe током трајања програма размене, редовно похађање школе и разне активности са локалним волонтерима и учесницима програма из других земаља.

Како прикупити средства за размену?

Наши чланови волонтери направили су приручник/водич, који пружа полазну тачку, идеје, инспирацију и упутства како да покушате да сами прикупите средства за одлазак на размену. У приручнику су дати различити начини прикупљања средстава, како се обратити некоме за помоћ у финансирању размене, као и досадашњи примери. Надамо се да ће вам овај приручник помоћи!

Преузми приручник