Интеркултура Србија у сарадњи са светском мрежом АФС интеркултурални програми објављује конкурс за три пуне стипендије за годишњи боравак средњошколаца у Италији, које додељује Банка Интеза. Стипендија је намењена деци запослених у Банци Интези. Ученици који буду изабрани на овом конкурсу боравиће у Италији као учесници АФС програма међународне размене ученика средњих школа. АФС је најстарија организација на свету која се бави програмима размене средњошколаца.

Програм траје једну школску годину и обухвата: селекцију и припрему кандидата пре одласка на програм размене, боравак у италијанској породици домаћину, семинарe током трајања програма размене, редовно похађање школе и разне активности са локалним волонтерима и учесницима програма из других земаља.

Програм селекције и припреме обавиће Интеркултура Србија, а током боравка у Италији, о ученику ће, поред породице домаћина, бринути АФС Интеркултура Италија.

Стипендија је потпуна и покрива све трошкове програма, осим добијања визе, дозволе боравка и индивидуалног џепарца.Услови конкурса су:

  • Да је редован ученик/ученица средње школе у Србији
  • Да је држављанин Републике Србије
  • Да је један од родитеља запослен у Банци Интеза
  • Да је рођен/рођена у периоду 09.12.2004. – 09.06.2007.
  • Да има врло добар или одличан успех у школи и примерно владање
  • Да показује интересовање за интеркултурални дијалог, толеранцију и глобално разумевање, да је комуникативна, отворена и прилагодљива особа
  • Да има сагласност родитеља да учествује у овом програму

Програм селекције и припреме обавиће Интеркултура Србија, а током боравка у Италији, о ученику ће, поред породице домаћина, бринути АФС Интеркултура Италија. Приликом избора кандидата водиће се рачуна о материјалним могућностима породице и заинтересованости породице ученика да прими једног страног ђака на годишњи програм. Италија. Коначну одлуку о добитницима стипендија донеће АФС Интеркултура Италија. Резултати конкурса биће објављени непосредно након селекције када се обаве кућни разговори са свим кандидатима. Као и до сада, кандидати који се пријављују за програм не плаћају трошкове пријављивања у износу од 3.000 динара.

Рок за комплетирање пријаве је 30. јануар. Ученици, који буду комплетирали пријаву, добиће позив за тестирање 5. фебруара у Београду.

Ученици који не испуњавају услове за ову стипендију, као и ученици који не добију стипендију, могу као самофинансирајући конкурисати за програме Интеркултуре.